Powrót na góre

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
"Dziecko chce być dobre, Jeśli nie umie - naucz Jeśli nie wie - wytłumacz jeśli nie może - pomóż." Janusz Korczak

Katecheza otwarta dla rodziców uczniów klasy III

z udziałem zaproszonego gościa – ks. Prałata Piotra Joniaka

            W dniu 16.05.2019 r. odbyła się katecheza otwarta dla rodziców uczniów klasy III w kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Dzierzgowie.

Temat katechezy: W jaki sposób wrócić do Boga, gdy zgrzeszymy.

              Sakrament Pokuty i Pojednania.

Uczniowie podczas katechezy zostali zapoznani z rodzajami grzechów i z sakramentem pokuty i pojednania, w którym Bóg te grzechy przebacza. Celem katechezy było kształtowanie postawy pracy nad sobą oraz budzenie pragnienia pojednania z Bogiem i ludźmi. Uczniowie dowiedzieli się, że Pan Jezus poprzez przypowieść o synu marnotrawnym ukazuje nam prawdę o człowieku, który przez grzech odchodzi od Boga. W sakramencie pokuty i pojednania Bóg przebacza człowiekowi wszystkie grzechy.

Podczas wspólnej modlitwy uczniowie powiedzieli Panu Bogu o tym, jak bardzo Go kochają, za co chcą Mu podziękować oraz obiecali, że zawsze będą się starali naprawiać to, co zrobili złego. Zadaniem domowym było przypomnienie sobie 5 warunków sakramentu pokuty i pojednania

Katecheza została poprowadzona przez ks. Prałata Piotra Joniaka oraz Agatę Nowakowską.

Katecheza otwarta dla rodziców uczniów klasy III

z udziałem ks. Prałata Piotra Joniaka

            W dniu 13.05.2019 r. odbyła się katecheza otwarta dla rodziców uczniów klasy III w kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Dzierzgowie.

Temat katechezy: Bez kogo nie ma Mszy Świętej? Kapłan i jego rola podczas Eucharystii.

Uczniowie zapoznali się z prawdą o konieczności udziału kapłana w sprawowaniu Eucharystii. Dowiedzieli się, że w Imieniu Chrystusa kapłan sprawuje sakramenty święte. Podczas Eucharystii przyzywa Ducha Świętego, aby dokonała się przemiana chleba i wina w Ciało i Krew Pana Jezusa.

Uczniowie po katechezie potrafią: wymienić zadania kapłana, nazywać wybrane szaty liturgiczne.

Po zakończonej katechezie uczniowie i rodzice mieli za zadanie pomodlić się za znanych im kapłanów.

Katecheza została poprowadzona przez ks. Prałata Piotra Joniaka oraz Agatę Nowakowską.

 

              W dniu 30 maja uczniowie klas IV-VII wraz z opiekunami odwiedzili po raz kolejny naszą stolicę. Tym razem głównym punktem programu była wizyta w Teatrze Studio Buffo i udanie się w piękną podróż na Niebywalncję - czyli obejrzenie musicalu pt. Piotruś Pan.

Historia, o chłopcu Piotrusiu, który nie chce dorosnąć, była mądrą lekcją o dojrzewaniu, o podejmowaniu decyzji, starzeniu się i umieraniu. Niesamowitych wrażeń dostarczyło pojawienie się krokodyla parskającego wodą na publiczność, prawdziwego psa czy „wyskoczenie” ze ściany statku pirackiego. Uczniowie mieli okazję podziwiać scenografię, kostiumy oraz wyczyny kaskaderskie.. Zgodnie stwierdzili, iż był to fenomenalny spektakl dla dzieci i dorosłych.

                Kolejnym punktem wycieczki były odwiedziny dość nietypowego muzeum stolicy – Świat Iluzji. Znajdujący się w środku Vortex – zachwiał naszym zmysłem równowagi, a pokój luster zmienił definicję nieskończoności. Mogliśmy stać się „wielkoludami” i obejrzeć hologramy tworzące obrazy 3D.

                Oczywiście nasza wycieczka nie mogła obyć się bez spaceru po pięknym Starym Mieście. Warszawska Syrenka, restauracja „Bazyliszek”, Barbakan – to miejsca, których nie sposób ominąć.

                Zmęczeni, ale pełni wrażeń i naładowani pozytywną energią wróciliśmy do domu.

 

  

 

     

 

                                              

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Mławie po raz siedemnasty zorganizował konkurs "Młody Matematyk".

Dwa pierwsze etapy odbyły się w naszej szkole i wzięło w nim udział 10 uczniów z klas V - VIII.

Na majowy finał odbywający się w siedzibie ośrodka zostały zaproszone dwie uczennice: Maja Kucińska i Katarzyna Gąsiorowska, która została laureatką.

 

 

Uczeniów do konkursu przygotowywała p. Aneta Żmuda

 

9 maja 2019 r. w kościele w Rybienku Leśnym pożegnano ks. Kanonika Jerzego Dębowskiego, który przez 28 lat pełnił posługę kapłańską w parafii w Dzierzgowie – najpierw jako wikariusz, potem jako proboszcz. W posłudze kapłańskiej spędził 59 lat swego życia.

Uroczystości pogrzebowej przewodniczył ks. Biskup Roman Marcinkowski, który przypomniał zgromadzonym drogę kapłańską Zmarłego. Kazanie wygłosił ks. Zenobiusz Mosakowski. Mowę pożegnalną wygłosił również Wójt Gminy Dzierzgowo pan Rafał Kuciński, proboszcz parafii Rybienko Leśne, przedstawicielka miejscowej parafii oraz jeden z pierwszych wikariuszy, z którym ks. Jerzy współpracował w parafii. Wszyscy w niezwykle ciepłych słowach wypowiadali się o ks. Kanoniku, o jego powołaniu, postawie religijnej, głębokiej duchowości, patriotyzmie oraz gospodarności.

W ostatniej drodze towarzyszyli Zmarłemu księża z diecezji płockiej, warszawsko-praskiej oraz toruńskiej, a także delegacje parafii Dzierzgowo na czele z ks. Proboszczem Piotrem Joniakiem, przedstawiciele władz lokalnych na czele z panem Wójtem, Sekretarzem Gminy oraz Przewodniczącym Rady Gminy, poczty sztandarowe Szkoły Podstawowej w Dzierzgowie, OSP w Dzierzgowie, Rolników Indywidualnych Gminy i Parafii Dzierzgowo, Młodzieżowa Orkiestra Dęta na czele z panem kapelmistrzem, a także dyrektor i nauczyciele Szkoły Podstawowej w Dzierzgowie.

Ksiądz kanonik spoczął na cmentarzu w Rybienku Leśnym, gdzie był proboszczem w latach 1975-1984, a od roku 2009 r. przebywał na emeryturze.

Dziękujemy

404486
Dzisiaj
Wczoraj
W tym tygodniu
W tym miesiącu
45
510
3957
11405