Powrót na góre

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
"Dzieci są jak motyle na wietrze. Niektóre potrafią latać wyżej niż inne, ale każde z nich lata najlepiej jak może." Clare Morrall

W ramach akcji promującej zdrowie uczniowie klas IV - VI naszej szkoły przygotowali pokaz mody owocowo- warzywnej na wieczór andrzejkowy. Z pomocą rodziców uczniowie przygotowali piękne stroje owoców i warzyw i zaprezentowali je przed społecznością szkolną. Następnie odbył się bal owoców i warzyw. Moda warzywno - owocowa została stworzona  z myślą promowania zdrowego stylu odżywiania  wśród społeczności naszej szkoły . Tej tematyce został również  poświęcony cały cykl zajęć. Uczniowie na zajęciach przygotowywali smaczne  i zdrowe posiłki pełne owoców i warzyw, wykonali z masy solnej owoce i warzywa, które stanowiły ozdobę wieczoru andrzejkowego. Podjęte przez nas działania służyły nie tylko promocji zdrowia, ale również wzięły udział w konkursie Agencji Rynku Rolnego w Warszawie pt. "Owoce i warzywa i szkole". Mamy nadzieję, że podjęte przez uczniów starania przyczynią się do poprawy stylu odżywiania naszych uczniów.

 

owoce

 

 

„Tam człowiek prawie
Widzi na jawie
I sam to powie,
Że nic nad zdrowie
Ani lepszego,
Ani droższego”

Jan Kochanowski Na zdrowie

ZDROWIE PROMUJĘ I NIE CHORUJĘ

Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

w Dzierzgowie

W Szkole Podstawowej w Dzierzgowie od wielu lat prowadzimy edukację zdrowotną oraz podejmujemy działania promujące zdrowie. Edukacja zdrowotna stanowi bardzo ważny element programu nauczania i wychowania szkoły. Uważamy, że zdrowie jest środkiem do osiągnięcia lepszej jakości życia. Promocja zdrowia stanowi istotny element podejmowanych działań adresowanych do dzieci i młodzieży. Dlatego też dążymy do ich pełnego                     i wszechstronnego rozwoju. Przekazując dzieciom wiedzę o zdrowym stylu życia, kształtując umiejętności i postawy wpływamy na kreowanie działań edukacyjnych, a przede wszystkim zdrowotnych. Promocja zdrowia to jedno z priorytetowych zadań szkoły, dlatego postanowiliśmy włączyć się w czynną realizację projektu „Szkoła Promująca Zdrowie”.

Projekt ten wydaje się być idealnym dla kontynuacji naszej pracy w zakresie promocji zdrowia. Pragniemy w sposób twórczy za pomocą podejmowanych działań oraz w oparciu     o założenia programu podjąć nowoczesną koncepcję rozwoju potencjału fizycznego, psychicznego i społecznego oraz wyposażyć uczniów i ich rodziców w wiedzę, umiejętności niezbędne do podejmowania wyborów dla poprawy zdrowia i stylu życia.

„Szkoła Promująca Zdrowie” to miejsce, gdzie cała społeczność szkolna,

Nauczyciele, Rodzice oraz Uczniowie podejmują świadome działania,

aby rozwijać i wspierać zdrowy styl życia.

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ

SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE

W SZKOLE PODSTAWOWEJ W DZIERZGOWIE

NA OKRES OD STYCZNIA 2014 DO STYCZNIA 2015

 

PRIORYTET: PROMOWANIE I KSZTAŁTOWANIE ZDROWEGO

I BEZPIECZNEGO STYLU ŻYCIA ZADANIA:

  • przekazanie i utrwalenie zasad zdrowego stylu życia;
  • kształtowanie postawy dbania o zdrowie przez członków społeczności naszej placówki;
  • zachęcanie i przyzwyczajanie do zdrowego stylu życia z zamiarem wprowadzenia zmian na stałe;
  • umożliwienie uczniom rozwoju ich potencjału fizycznego, psychicznego i społecznego oraz wzmacnianie ich poczucia własnej wartości;
  • przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią.
Miesiąc Zadania do realizacji

Osoby

odpowiedzialne

Cały rok szkolny

- Kontynuacja akcji “Pij mleko – będziesz wielki”

- Realizacja programu prozdrowotnego dla klas I – III “Mam kota na punkcie mleka”

- Fluoryzacja

- Cykl lekcji z “Wychowania do życia w rodzinie” w klasach V i VI

- Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych (SKS, piłka nożna, piłka siatkowa, piłka ręczna, tenis stołowy, unihokej);

- Zorganizowanie zajęć aikido

- Organizowanie wyjazdów, zielonych szkół, pikników i wycieczek.

Intendentka

p.M.Robak, p. Sobolewska

Pielęgniarka

p.G.Rybacka

p.E.Sobolewska

p.M.Milewska

p.M.Nowicka

p.M.Budna

p.J.Tomaszewski

Styczeń

Turniej tenisa stołowego, ringo i piłki nożnej.

- Udział w akcji charytatywnej “Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy”

- “Bezpiecznie podczas ferii zimowych” – pogadanki.

p.E.Sobolewska

p.E.Sobolewska

p.M.Robak

Wychowawcy

Luty - Pogadanki na godzinach wychowawczych na temat depresji.

Wychowawcy

Marzec

- W ramach Dnia Walki z Otyłością:

- prezentacja multimedialna skierowana do uczniów (lekcje wychowawcze w klasach I – VI);

- akcja “Witamy Wiosnę zdrowo i wesoło”.

Wychowawcy kl. I – VI, prezentacja p.J.Tomaszewski

p.M.Budna,.E.Dec

Kwiecień

23-29.04.

- Światowy Tydzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego:

- spotkanie z policjantem “Bezpieczeństwo na jezdni”,

- “Przechodzimy bezpiecznie” – ćwiczenia i lekcje w terenie;

- Konkurs plastyczny “Bezpieczeństwo na jezdni”;

- Konsultacje z PPP, spotkanie z psychologiem, pedagogiem.

RSU-p.E.Sobolewska, p.M.Robak

p.I.Długokęcka

p.I.Długokęcka

Maj

- Tydzień PCK – zbiórka odzieży;

- Pokazy i ćwiczenia mające na celu udzielanie pierwszej pomocy;

- “Nie pal przy mnie proszę” – program antynikotynowy dla uczniów klas I-III;

- “Znajdź właściwe rozwiązanie” – program antynikotynowy dla uczniów klas IV –VI

- Projekt edukacyjny „Szkoła z prawami dziecka:

1. Zajęcia edukacyjne.

2. Wybór lokalnych „Szeryfów Praw Dziecka”.

3. Ceremonia wręczenia „Gwiazd Szeryfów Praw Dziecka”.

p.R.Jakubowska

p.S.Kulaszewska

p.J.Tomaszewski

p.J.Tomaszewski

p. I. Długokęcka,

p. M. Robak,

p. E. Sobolewska

Czerwiec

- Cykl lekcji na temat Europejskiego kodeksu walki z rakiem;

- “Unikaj nadmiernej ekspozycji na promienie słoneczne” – konkurs międzyklasowy na gazetkę szkolną;

- Cykl programów telewizyjnych dotyczących profilaktyki onkologicznej na świetlicy szkolnej.

Wychowawcy

Wychowawcy

p.J.Gąsiorowska

p.M.Milewska

Wrzesień

W ramach Światowego Dnia Bez Samochodu – spacer do lasu na godzinie wychowawczej;

- “Bądź codziennie aktywny ruchowo, uprawiaj ćwiczenia fizyczne” – apel dla uczniów;

- Udział w akcji “Sprzątanie świata”

- Jesienna promocja zdrowia “Witaminy” – kl. 0-III

Wychowawcy

p.J.Gąsiorowska

p.M.Milewska

RSU

p.M.Budna,p.E.Dec, p.R.Jakubowska,

p.S.Kulaszewska

Październik

- Światowy Dzień Żywienia i Walki z Głodem

- “Wystrzegaj się otyłości” -  redagowanie ulotek edukacyjnych i rozpowszechnianie wśród społeczności szkolnej. 

p.J.Tomaszewski

p.G.Czupryn

p.A.Rybczyńska

Listopad

- “Mamo, tato – nie pal” – pedagogizacja rodziców w ramach Światowego Dnia Rzucania Palenia Tytoniu;

- Radzę sobie z własną i cudzą agresją – asertywność (godzina wychowawcza)

p.E.Dec

p.H.Tańska

Wychowawcy

Grudzień

- Konkurs literacki w formie wiersza. Temat do wyboru: Sport, higiena, kultura osobista, bezpieczeństwo;

- Zdrowy Stół Wigilijny” – wigilijne spotkania klasowe.

p.G.Czupryn

p.A.Rybczyńska

Wychowawcy

Styczeń 2015 - Bezpieczne zachowania podczas ferii zimowych – prezentacja multimedialna dla uczniów.

p.A.Żmuda

p.E.Sobolewska


Sprawozdanie


HARMONOGRAM DZIAŁAŃ

SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE

W SZKOLE PODSTAWOWEJ W DZIERZGOWIE

NA OKRES OD STYCZNIA 2013 DO STYCZNIA 2014

 

PRIORYTET: PROMOWANIE I KSZTAŁTOWANIE ZDROWEGO

I BEZPIECZNEGO STYLU ŻYCIA ZADANIA:

  • przekazanie i utrwalenie zasad zdrowego stylu życia;
  • kształtowanie postawy dbania o zdrowie przez członków społeczności naszej placówki;
  • zachęcanie i przyzwyczajanie do zdrowego stylu życia z zamiarem wprowadzenia zmian na stałe;
  • umożliwienie uczniom rozwoju ich potencjału fizycznego, psychicznego i społecznego oraz wzmacnianie ich poczucia własnej wartości;
  • przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią.
Miesiąc Zadania do realizacji Osoby odpowiedzialne
Cały rok szkolny

- Akcja „Pij mleko – będziesz wielki”

- Akcja „Owoce w szkole”

- Fluoryzacja

- Wyjazdy na lodowisko

- Wycieczki szkolne

Intendentka

Intendentka

Pielęgniarka

p. E. Sobolewska

Nauczyciele

I 2013

- Turniej tenisa stołowego dla 0-open.

- Turniej ringo 0-open

- Turniej unihokeja 0 –open

- Udział w akcji charytatywnej „Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy”

p. E. Sobolewska

p. T. Nadrowski

p. E. Sobolewska

RSU

II 2013

- Turniej halowej piłki nożnej – międzyszkolny

- Pogadanki na godzinach wychowawczych nt. „Mój kącik do pracy i wypoczynku”

p. E. Sobolewska

Wychowawcy

III

- W ramach Światowego Dnia Żywności – „Zdrowo się odżywiaj” – zdrowe kanapki, sałatki i surówki – kl. O-VI

- Wiosenne inspiracje kulinarne – powitanie wiosny

RSU

p. J. Gąsiorowska

p. M. Milewska

IV

- „Jedz smacznie i zdrowo” – konkurs plastyczny –kl. O-III i album – kl. IV-VI

- Prezentacja multimedialna „Zdrowy styl życia” – kl. V-VI

p. E. Sobolewska

p. M. Robak

p. A. Żmuda

V

- Zajęcia świetlicowe o tematyce udzielania pierwszej pomocy

- Dzień Dziecka na sportowo – mecz piłki nożnej i siatkowej oraz mecz piłki nożnej „Dzieci kontra dorośli”

p. J. Gąsiorowska

p. M. Milewska

RSU

VI

- „Bezpieczna droga do i ze szkoły”

- Spotkanie z przedstawicielami: BOR-u, Policji i Straży Pożarnej

- Spotkanie ze Strażą Pożarną „Bezpiecznie z ogniem”

„Tydzień przyjaźni” – kl. IV-VI (plakaty, konkurs na najbardziej „przyjazny” plakat)

- Udzielanie pierwszej pomocy – pokaz i ćwiczenia praktyczne kl. O – VI

- Karta rowerowa

p. I. Długokęcka

p. M. Nowicka

p. M. Milewska

p. S. Kulaszewska

p. R. Jakubowska

p. I. Długokęcka

IX

„Marchewkowy raj” – promocja spożywania warzyw i owoców – kl.O-VI

- Udział w akcji „Sprzątanie świata”

- Mój kącik do pracy i wypoczynku (godzina wychowawcza)

p. E. Dec

p. H. Tańska

Wychowawcy

Wychowawcy

X

- „Surówki zawsze zdrowe” – kl. O-VI

- Wygraj z grypą – działania o charakterze profilaktycznym (pogadanki, spotkania z lekarzem itp.)

-Bezpieczne zachowania w szkole i poza nią – pogadanki na godzinach wychowawczych

- Jak prawidłowo dbać o higienę osobistą - pogadanka

- Jak pomóc dziecku w nauce – prelekcja dla rodziców

Wychowawcy

Lekarz

Pielęgniarka

Wychowawcy

Wychowawcy

Wychowawcy

XI - Dopalacze i niebezpieczeństwa wynikające z ich używania  pogadanka na godz. wychowawczych Wychowawcy
XII

- Światowy Dzień Walki z AIDS – prelekcje kl. VI

- Akcja charytatywna „Dzieci dzieciom”

- Bożonarodzeniowa zbiórka odzieży dla potrzebujących

Wychowawcy

p.A. Puźmirowska

RSU

I 2014

- W walce z otyłością – prezentacja multimedialna – konkurs szkolny kl. IV - VI

- Dopalacze – lepiej wiedzieć więcej kl. V-VI

p. A. Żmuda

p. E. Sobolewska

p. J. Tomaszewski


Sprawozdanie


Dziękujemy

2997834
Dzisiaj
Wczoraj
W tym tygodniu
W tym miesiącu
48
723
771
28629