Powrót na góre

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
"Dziecko chce być dobre, Jeśli nie umie - naucz Jeśli nie wie - wytłumacz jeśli nie może - pomóż." Janusz Korczak

Konkurs plastyczny dla uczniów klas I – III

szkół podstawowych

Temat konkursu: „Dzień z życia misjonarza”

Zadaniem uczestnika konkursu jest zilustrowanie jednego dnia z życia misjonarza. Technika wykonania pracy jest dowolna, format A3.

Przedmiotem oceny prac będzie ogólne wrażenie artystyczne, samodzielność i estetyka wykonania pracy oraz oryginalny sposób zaprezentowania tematu konkursu.

Pierwszym etapem konkursu jest etap szkolny. W celu jego przeprowadzenia należy powołać komisję oceniającą przygotowane prace. W skład komisji powinni wejść: ksiądz proboszcz, dyrekcja szkoły, nauczyciel plastyki, pozostali katecheci z parafii. Komisja dokonuje wyboru dwóch najlepszych prac ze szkoły.

Ogłoszenie wyników nastąpi poprzez zamieszczenie ich na stronie internetowej Wydziału Katechetycznego dnia 6 stycznia 2020 r. Wręczenie nagród będzie miało miejsce podczas Diecezjalnego Spotkania Kolędników Misyjnych. Wyróżnione i nagrodzone prace zostaną wystawione w Muzeum Diecezjalnym w Płocku.

Termin składania prac: 20.10.2019 r.

Szczegółowych informacji na temat Konkursu udzielają:

ks. Michał Guzek

Agata Nowakowska

Po raz kolejny zachęcam wszystkich uczniów do dołączenia do projektu "Wakacje z Matzoo 2019" 

Informuję, a części przypominam, że od 1 lipca na platformie Matzoo pojawiać się będą zadania matematyczne. Rozwiązanie 20 - 40 zadań skutkuje otrzymaniem dyplomu od organizatorów oraz oceny celującej z matematyki (we wrześniu po przyniesieniu dyplomu).

Więcej informacji na stronie: https://matzoo.pl/wakacje/

Aneta Żmuda

 

W grudniu 2018 r. odbył się konkurs "Matematyka zawsze i wszędzie". Konkurs ten został przeprowadzony w ramach projektu matematycznego dofinansowanego przez Fundację mBanku. Wzięli w nim udział uczniowie klas IV - VI. 

Uczniowie nagrodzeni to:

Klasa IV

I miejsce - Adrianna Łazicka

II miejsce - Michał Sobiecki

III miejsce - Milena Gołębiewska i Hubert Sławski

 

 

Klasa V

I miejsce - Julia Gąsiorowska

II miejsce - Maja Kucińska i Oliwia Masłowska

III miejsce - Kinga Tańska

 

Klasa VI

I miejsce - Michał Chmielewski

II miejsce - Katarzyna Florczak i Katarzyna Łazicka

III miejsce - Alicja Nowicka i Daria Rączka

 

 

Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego

oraz

Wydawnictwo Literatura

zachęcają do udziału w naszym wspólnym przedsięwzięciu

“Trzy Konkursy Na 100 - lecie Niepodległości”

konkursy są częścią dużego projektu edukacyjnego

“Odzyskana Niepodległość”

Pierwszy konkurs - Konkurs Wiedzy o Odzyskaniu Niepodległości będzie kolejnym z cyklu konkursów wiedzy, jakie są organizowane przez Muzeum i skierowano go do dwóch kategorii wiekowych: klasy 6-8 Szkół Podstawowych i Gimnazjum; Szkoły Średnie. Zgłoszenia uczestników dokonuje nauczyciel poprzez wypełnienie stosownego formularza. Konkurs zostanie przeprowadzony z formie testu obejmującego pytania zamknięte, otwarte oraz sprawdzian wiedzy ze znajomości ikonografii historycznej i map. Arkusz konkursowy zostanie zakończony zadaniem, w którym będzie wymagana wypowiedź pisemna. Celem konkursu będzie ukazanie jego uczestnikom, jak ważne dla Polaków było odzyskanie Niepodległości i walka w jej obronie. W konkursie przewidzianych jest sześć nagród, po trzy pierwsze miejsca w obu kategoriach wiekowych i dwa wyróżnienia - formularz zgłoszeniowy oraz regulamin dostępne do pobrania tutaj:

https://drive.google.com/open?id=1K2fPZ6uffMPrr0umxasXD2mXlFUtX4pD

https://drive.google.com/open?id=1nw9wW3M68c3CfbNMEoVHp3DA0FdFzEky

Drugi konkurs -Konkurs Plastyczny Twarze Niepodległości, który jest skierowany do trzech kategorii wiekowych klasy III-V Szkoły Podstawowej; klasy VI-VIII Szkoły Podstawowej i Gimnazjum; Szkoły Średnie. Nadesłane prace będą oceniać eksperci z dziedziny plastyki, którzy zostaną powołani w skład Komisji Konkursowej. Przedmiotem konkursu będzie wykonanie pracy plastycznej, na której zostanie przedstawiona wybrana postać związana z polskimi drogami do niepodległej, którą twórca pracy uważa za osobę zasłużoną w dążeniach niepodległościowych. Praca powinna być wykonana na powierzchni płaskiej (malarstwo, grafika, rysunek i in.) o formacie nie mniejszym niż A-4 i nie większym niż A-2. W konkursie przewidzianych jest dziewięć nagród, po trzy pierwsze miejsca we wszystkich kategoriach wiekowych  i trzy wyróżnienia - regulamin dostępny do pobrania tutaj:

https://drive.google.com/open?id=1S6Kb60LYo0dXfJ4pNXo3gj6y2tQQSGNF

Trzeci konkurs - Konkurs Literacki, który polega na napisaniu listu. Autor listu ma za zadanie wyobrazić sobie, że jest uczestnikiem powstania narodowego (insurekcja kościuszkowska; powstanie listopadowe; powstanie styczniowe; powstanie wielkopolskie 1918 r.) i piszę wiadomość do bliskiego krewnego, któremu relacjonuje sytuację powstańców. W liście ważne będzie zachowanie poprawności merytorycznej I użycie, jak największej ilości szczegulów. Konkurs jest skierowany do dwóch kategorii wiekowych: klasy VI-VIII Szkoły Podstawowej i Gimnazjum; Szkoły Średnie. W konkursie przewidzianych jest sześć nagród, po trzy pierwsze miejsca w obu kategoriach wiekowych i dwa wyróżnienia - regulamin dostępny do pobrania tutaj:

https://drive.google.com/open?id=1CB5XU1b-cLVBu0oKo0VDWTXVtZFu5H84

Organizator:

- Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi

Partnerzy:

- Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego

- Wydawnictwo Literatura

Patroni honorowi:

- Łódź Kreuje

- Kuratorium Oświaty w Łodzi

- IPN Oddział w Łodzi

- Widzewskie Domy Kultury

Patroni medialni:

- Tu Łódź. com

- czasdzieci.pl

Dziękujemy

479845
Dzisiaj
Wczoraj
W tym tygodniu
W tym miesiącu
324
566
2632
7811