Powrót na góre

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
"Dziecko chce być dobre, Jeśli nie umie - naucz Jeśli nie wie - wytłumacz jeśli nie może - pomóż." Janusz Korczak

Po raz kolejny zachęcam wszystkich uczniów do dołączenia do projektu "Wakacje z Matzoo 2019" 

Informuję, a części przypominam, że od 1 lipca na platformie Matzoo pojawiać się będą zadania matematyczne. Rozwiązanie 20 - 40 zadań skutkuje otrzymaniem dyplomu od organizatorów oraz oceny celującej z matematyki (we wrześniu po przyniesieniu dyplomu).

Więcej informacji na stronie: https://matzoo.pl/wakacje/

Aneta Żmuda

 

W grudniu 2018 r. odbył się konkurs "Matematyka zawsze i wszędzie". Konkurs ten został przeprowadzony w ramach projektu matematycznego dofinansowanego przez Fundację mBanku. Wzięli w nim udział uczniowie klas IV - VI. 

Uczniowie nagrodzeni to:

Klasa IV

I miejsce - Adrianna Łazicka

II miejsce - Michał Sobiecki

III miejsce - Milena Gołębiewska i Hubert Sławski

 

 

Klasa V

I miejsce - Julia Gąsiorowska

II miejsce - Maja Kucińska i Oliwia Masłowska

III miejsce - Kinga Tańska

 

Klasa VI

I miejsce - Michał Chmielewski

II miejsce - Katarzyna Florczak i Katarzyna Łazicka

III miejsce - Alicja Nowicka i Daria Rączka

 

 

Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego

oraz

Wydawnictwo Literatura

zachęcają do udziału w naszym wspólnym przedsięwzięciu

“Trzy Konkursy Na 100 - lecie Niepodległości”

konkursy są częścią dużego projektu edukacyjnego

“Odzyskana Niepodległość”

Pierwszy konkurs - Konkurs Wiedzy o Odzyskaniu Niepodległości będzie kolejnym z cyklu konkursów wiedzy, jakie są organizowane przez Muzeum i skierowano go do dwóch kategorii wiekowych: klasy 6-8 Szkół Podstawowych i Gimnazjum; Szkoły Średnie. Zgłoszenia uczestników dokonuje nauczyciel poprzez wypełnienie stosownego formularza. Konkurs zostanie przeprowadzony z formie testu obejmującego pytania zamknięte, otwarte oraz sprawdzian wiedzy ze znajomości ikonografii historycznej i map. Arkusz konkursowy zostanie zakończony zadaniem, w którym będzie wymagana wypowiedź pisemna. Celem konkursu będzie ukazanie jego uczestnikom, jak ważne dla Polaków było odzyskanie Niepodległości i walka w jej obronie. W konkursie przewidzianych jest sześć nagród, po trzy pierwsze miejsca w obu kategoriach wiekowych i dwa wyróżnienia - formularz zgłoszeniowy oraz regulamin dostępne do pobrania tutaj:

https://drive.google.com/open?id=1K2fPZ6uffMPrr0umxasXD2mXlFUtX4pD

https://drive.google.com/open?id=1nw9wW3M68c3CfbNMEoVHp3DA0FdFzEky

Drugi konkurs -Konkurs Plastyczny Twarze Niepodległości, który jest skierowany do trzech kategorii wiekowych klasy III-V Szkoły Podstawowej; klasy VI-VIII Szkoły Podstawowej i Gimnazjum; Szkoły Średnie. Nadesłane prace będą oceniać eksperci z dziedziny plastyki, którzy zostaną powołani w skład Komisji Konkursowej. Przedmiotem konkursu będzie wykonanie pracy plastycznej, na której zostanie przedstawiona wybrana postać związana z polskimi drogami do niepodległej, którą twórca pracy uważa za osobę zasłużoną w dążeniach niepodległościowych. Praca powinna być wykonana na powierzchni płaskiej (malarstwo, grafika, rysunek i in.) o formacie nie mniejszym niż A-4 i nie większym niż A-2. W konkursie przewidzianych jest dziewięć nagród, po trzy pierwsze miejsca we wszystkich kategoriach wiekowych  i trzy wyróżnienia - regulamin dostępny do pobrania tutaj:

https://drive.google.com/open?id=1S6Kb60LYo0dXfJ4pNXo3gj6y2tQQSGNF

Trzeci konkurs - Konkurs Literacki, który polega na napisaniu listu. Autor listu ma za zadanie wyobrazić sobie, że jest uczestnikiem powstania narodowego (insurekcja kościuszkowska; powstanie listopadowe; powstanie styczniowe; powstanie wielkopolskie 1918 r.) i piszę wiadomość do bliskiego krewnego, któremu relacjonuje sytuację powstańców. W liście ważne będzie zachowanie poprawności merytorycznej I użycie, jak największej ilości szczegulów. Konkurs jest skierowany do dwóch kategorii wiekowych: klasy VI-VIII Szkoły Podstawowej i Gimnazjum; Szkoły Średnie. W konkursie przewidzianych jest sześć nagród, po trzy pierwsze miejsca w obu kategoriach wiekowych i dwa wyróżnienia - regulamin dostępny do pobrania tutaj:

https://drive.google.com/open?id=1CB5XU1b-cLVBu0oKo0VDWTXVtZFu5H84

Organizator:

- Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi

Partnerzy:

- Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego

- Wydawnictwo Literatura

Patroni honorowi:

- Łódź Kreuje

- Kuratorium Oświaty w Łodzi

- IPN Oddział w Łodzi

- Widzewskie Domy Kultury

Patroni medialni:

- Tu Łódź. com

- czasdzieci.pl

,,POCZTÓWKA Z WAKACJI”

 

Zapraszamy do wzięcia udziału w XV Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym ,,Pocztówka z wakacji”

Każdy uczestnik może złożyć tylko jedną pracę, wykonaną dowolną płaską techniką. Pocztówka (10cm x15cm) musi być naklejona na sztywny karton o wymiarach          11cm x16cm (szerokość ramki 0,5cm z każdej strony).

UWAGA: prace wykonane z plasteliny oraz zawierające gotowe elementy, to znaczy niewykonane własnoręcznie przez autora (cekiny, guziki, muszelki, itp.) nie będą oceniane.

Prace należy złożyć do dnia 01 października 2018r.

do p. Renaty Jakubowskiej lub p. Agaty Nowakowskiej.

Dziękujemy

420337
Dzisiaj
Wczoraj
W tym tygodniu
W tym miesiącu
47
405
452
8351