Informacje dla uczniów dotyczące egzaminu ósmoklasisty

w roku szkolnym 2019/2020

zgodne z wytycznymi CKE, MEN i GIS