Powrót na góre

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
"Dziecko chce być dobre, Jeśli nie umie - naucz Jeśli nie wie - wytłumacz jeśli nie może - pomóż." Janusz Korczak

Zapraszamy do udziału w ogólnopolskim konkursie plastycznym pt. „Bukiet Pani Jesieni”. Organizatorem konkursu jest  Przedszkole nr 23 „Stokrotka” w Koszalinie.

Celem konkursu jest rozwijanie inwencji twórczej dzieci przez po­szukiwanie różnorodnych rozwiązań plastycznych (ciekawych materiałów i technik plastycznych).

Konkurs przeznaczony jet dla dzieci 4 i 5 – letnich. Prace należy wy­konać w formacie A4, dowolną techniką plastyczną. Z jednej placówki przedszkolnej mogą wpłynąć maksymalnie 2 prace, po jednej z w/w grup wiekowych.

Każda praca powinna być opatrzona metryczką, umieszczoną z przo­du pracy: imię i nazwisko dziecka, wiek, nazwa i adres placówki z nume­rem telefonu oraz imię i nazwisko opiekuna. Prace należy przesłać do 15.10.2015 r. (do nauczyciela należy złożyć do dnia 10.10.2015 r.).

Zwycięzcy konkursu zostaną wyłonieni przez jury powołane przez organizatorki. Laureaci otrzymają dyplomy i upominki przesłane pocztą. Nadesłane prace przechodzą na własność organizatora. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z  wyrażeniem zgody na przetwarzanie da­nych osobowych nagrodzonych osób i ich opiekunów.

Nadleśnictwo Przasnysz zaprasza wszystkich uczniów szkół podsta­wowych położonych na terenie Nadleśnictwa Przasnysz do udziału w kon­kursie plastycznym pt. „Moje wędrówki po lesie” - Lasy Państwowe w 12 odsłonach. Zadaniem uczestnika konkursu jest stworzenie pracy plastycznej obrazującej las w wybranym miesiącu (może to być leśny krajobraz, praca leśnika, obrazy, które kojarzą się uczestnikowi z danym miesiącem, dary lasu itp.). Praca ma obrazować jeden miesiąc (przedszkolaki przedstawiają miesiąc marzec).

Każdy uczestnik może nadesłać tylko 1 pracę w formacie  mini­mum A4, maksimum A3. Uczestnicy szukają w lesie inspiracji, pomy­słów. Podczas spacerów lub wycieczek do lasu uczestnicy mogą zbierać potrzebne do wykonania swojego dzieła materiały. Dopuszcza się wyko­rzystanie innych materiałów niż te zebrane w lesie. Do prac nie można zbierać roślin chronionych, niszczyć miejsc lęgowych i  gniazd ptaków, nie można okaleczać ani zabijać zwierząt ani drzew.Znalezione materiały można łączyć klejami, splotami, zszywkami, skręcać, malować, modelo­wać itd. Prace mogą być wykonane techniką dowolną. Nie dozwolone są prace przestrzenne.

Każda praca powinna być czytelnie opisana na odwrocie (karta in­formacyjna w postaci naklejki):

- kod pracy, który został przypisany przez placówkę na karcie zgłoszenio­wej,

- dokładna nazwa placówki oświatowej,

- tytuł pracy,

- kategoria (miesiąc).

Prace plastyczne należy dostarczyć do wychowawcy w terminie do 05.11.2015 r. Ocena prac nastąpi w miesiącu listopadzie 2015 roku. Zwycięzcy otrzymają nagrody rzeczowe.

Serdecznie zapraszamy wszystkich Rodziców

dzieci z Oddziału Przedszkolnego "Akademia Malucha"

na uroczystość "Pasowania na Przedszkolaka",

która odbędzie się dnia 01.10.2015 r. o godzinie 11:00.

 

Przedszkolaki wraz z Wychowawczynią

Serdecznie zapraszamy Rodziców dzieci

z Oddziału Przedszkolnego "Akademia Malucha"

na zebranie, które odbędzie się

dnia 07.09.2015 roku (poniedziałek)

o godzinie 14.20 w sali nr 4.

Podkategorie

Dziękujemy

1671203
Dzisiaj
Wczoraj
W tym tygodniu
W tym miesiącu
1787
1990
12378
62533