Załącznik do zarządzenia nr 8/2020/21

Procedury funkcjonowania szkoły od 1 września 2020

 w okresie zagrożenia epidemicznego