Deklaracja uczestnictwa ucznia w zajęciach wspomagających