Powrót na góre

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
"Dziecko chce być dobre, Jeśli nie umie - naucz Jeśli nie wie - wytłumacz jeśli nie może - pomóż." Janusz Korczak

Klasa 6b

Temat: Tworzenie pytań

Czas Operator
Present Simple Do – you, I, we, they
Does – he, she, it 
To be 
Present Continuous  To be 
Past Simple  Did 
To be (was, were)
Past Continuous  Was, were
Present Perfect Have – I, you, they, we 
Has – he, she, it 
Future Simple  Will 

https://www.youtube.com/watch?v=_EitdfAyXos

Zadanie 4 str. 113 - książka ucznia 

Zadanie 5 str. 113 - książka ucznia - przepisz i przetłumacz 

Zadanie 5 str. 71 - zeszyt ćwiczeń - dla chętnych 

Ćwiczenia:

https://quizlet.com/385437605/level-a2-lesson-83-being-with-people-zycie-towarzyskie-flash-cards/

Klasa 4

Pytania w Present Simple

Przy tworzeniu pytań pojawia się dodatkowe słówko (operator). Słowo to nie ma tutaj swojego znaczenia, pełni rolę wyłączne pomocniczą. To słówko to do. W trzeciej osobie pojawia się końcówka -s i otrzymujemy does.
Uwaga: w trzeciej osobie w pytaniu nie dodajemy końcówki -s do czasownika głównego - otrzymuje ją operator. Wyjątkiem są pytania o podmiot (o nich trochę niżej).

Aby utworzyć pytanie ogólne, zaczynamy od operatora:

playDo you like apples? Lubisz jabłka?
playDoes she smoke? Czy ona pali?
playDo we always have to be late? Czy my zawsze musimy się spóźniać?

Możemy także sprecyzować nasze pytania (pytania szczegółowe), zaczynając pytanie od słówka pytającego:

playHow do you get to work? Jak się dostajesz do pracy?
playHow often does she go out in the evenings? Jak często ona wychodzi wieczorami?
playWhat do you usually have for breakfast? Co zwykle jecie rano na śniadanie?
 Krótkie odpowiedzi:
 • Do you work in an office?
 • Does she study French?
 • Does he read magazine?
 • Do you teach small children?
 • Do you speak English?
 • Does he eat fish?
 • Do you like cats?
 • Does she have brothers?
 • Do they watch TV?
 • Does she like big cars?
 • Yes, I do.
 • No, she doesn’t.
 • Yes, he does.
 • No, I don’t.
 • Yes, I do.
 • Yes, he does.
 • No, I don’t.
 • Yes, she does.
 • No, they don’t.
 • No, she doesn’t.

Zadanie 4,5 str. 99 - książka ucznia 

Zadanie 1,2,3,4 str. 62 - zeszyt ćwiczeń

Ćwiczenia:

https://quizlet.com/246497267/level-a1-lesson-73-flash-cards/


Klasa 5

Czytanie

Zadanie 5 str. 116 - przepisz do zeszytu i przetłumacz 

Zadanie 6 str. 116 - napisz 

Zadanie 1,2 str. 73 - zeszyt ćwiczeń

Ćwiczenia:

 

Klasa 7 

 

W dniu dzisiejszym, zgodnie z zapowiedzią, należy przystąpić do testu z Unitu 7. Na rozwiązanie testu macie 120 minut - czas liczony jest od momentu rozpoczęcia testu. Do testu można podejść tylko raz o dowolnej porze w dniach 29.05.2020 - 30.05.2020. W razie pytań proszę o kontakt na Messengerze.

Link do testu:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScJ8OfRya0_I23Ta_s_P__dEJ6mlBN-hKGJ_kJqoJTveR2KeA/viewform?usp=sf_link


Klasa 8

Past Simple 

zadania:

Zadanie 7 str. 102 - książka ucznia - Napisz opowiadanie o wakacjach – czas Past Simple 

Zadanie 1,4,5 str. 65 - zeszyt ćwiczeń 

Klasa 6 b 

Will - wyrażanie przewidywań.

Will (future simple):

Stosujemy w następujących sytuacjach:

- gdy w chwili mówienia podejmujemy decyzję o zrobieniu czegoś;

(It's cold. I will close the window.)

- gdy przewidujemy przyszłość opartą o oczekiwania, pewność, obawy, prawdopodobieństwo....; generalnie gdy wypowiadamy własną opinię o wydarzeniu i kiedy wiemy, że coś jest prawie pewne:

(I’m sure she will come.    

Tom will probably try the bungee jumping.  

His parents think he will pass his  exam.)    

- oferując pomoc, prosząc o pomoc, obiecując....

(He will apologise, I promise.    

I will help you with the garden.)

Budowa zdania twierdzącego: podmiot + will + orzeczenie (czasownik w formie podstawowej bez to) + reszta zdania.

Zadanie 6,8 str. 111 - książka ucznia 

Zadanie 3,4 str. 69 - zeszyt ćwiczeń

Ćwiczenia:

https://quizlet.com/385436215/level-a2-lesson-82-out-of-class-flash-cards/

3-4 latki  

Słownictwo

Shapes - kształty

circle koło
triangle trójkąt
square kwadrat
big duży
small mały

Ćwiczenia:

Połącz, nazwij i pokoloruj.

Karta pracy


5 latki 

Słownictwo

Vehicles Pojazdy
car samochód
bus autobus
bike rower
train pociąg
tractor traktor
lorry ciężarówka
motorbike motocykl
scooter hulajnoga


Ćwiczenia:

Połącz, nazwij i pokoloruj.

Karta pracy


Klasa 2

Cele lekcji:

Nauka nazw produktów spożywczych.

Gramatyka:

She likes fish and soup.

Ona lubi rybę i zupę.

She doesn't like eggs.

Ona nie lubi jajek.

Zadania

Zadanie 18 str. 51 - książka ucznia - Popatrz na tabele. W zeszycie napisz co lubi, a czego nie lubi Colette i Linguini. Zwróć uwagę na przyład.

Zadanie 13,14 str. 48 - zeszyt ćwiczeń

Zadanie 13,14 str. 48 - zeszyt ćwiczeń

We wtorek dnia 02.06.2020 napiszecie krótki test sprawdzający waszą wiedzę z Unitu 6.


Klasa 3

Cele lekcji:

Dni tygodnia, hobby.

Gramatyka:

I go swimming on Monday.

Pływam w poniedziałek.

He/she does ballet at the weekend.

On/on uprawia na balet w weekend.

Zadania:

Zadanie 18 str. 51 - książka ucznia - W zeszycie, narysuj i napisz. 

Zadanie 11 str. 47 - zeszyt ćwiczeń 

Zadanie 13,14 str. 48 - zeszyt ćwiczeń 

Zadanie 15 str. 49 - zeszyt ćwiczeń 

We wtorek dnia 02.06.2020 napiszecie krótki test sprawdzający waszą wiedzę z Unitu 6.


Klasa 4

Zdania przeczące w czasie Present Simple

Do tworzenia przeczeń używamy operatora do + not. Forma skrócona: don't.

W trzeciej osobie liczby pojedynczej operator przyjmuje formę does + not. Forma skrócona: doesn't.

Schemat tworzenia zdań przeczących
Podmiot Orzeczenie Reszta zdania Polskie tłumaczenie
I don't speak Japanese. Ja nie mówię po japońsku.
You Ty nie mówisz po japońsku.
He doesn't speak On nie mówi po japońsku.
She Ona nie mówi po japońsku.
It Ono nie mówi po japońsku.
We don't speak My nie mówimy po japońsku.
You Wy nie mówicie po japońsku.
They Oni nie mówią po japońsku.

Forma czasownika jest taka sama dla wszystkich osób, tzn. W trzeciej osobie liczby pojedynczej nie dodajemy już końcówki -s. Końcówka -s przechodzi do operatora.

I speak English. / I don't speak Russian.

Ja mówię po Angielsku. / Ja nie mówię po Rosyjsku.

He speaks English. / He doesn't speak Finnish.

On mówi po Angielsku. / On nie mówi po Fińsku.

http://dobragramatyka.pl/present-simple

Zadanie 6,7 str. 97 - książka ucznia 

Zadanie 7 str. 97 - książka ucznia - - przepisz i przetłumacz 

Zadanie 1,2,3 str. 61 - zeszyt ćwiczeń

 

Ćwiczenia:

https://quizlet.com/246497165/level-a1-lesson-72-pets-zwierzeta-domowe-flash-cards/


Klasa 5

Czytanie

Zadanie 2 str. 115 - książka ucznia 

Zadanie 1,2 str. 72 - zeszyt ćwiczeń

Ćwiczenia:

https://quizlet.com/305310421/level-a1-unit-8-having-fun-flash-cards/


Klasa 6 b 

Will - wyrażanie przewidywań.

Will (future simple):

Stosujemy w następujących sytuacjach:

- gdy w chwili mówienia podejmujemy decyzję o zrobieniu czegoś;

(It's cold. I will close the window.)

- gdy przewidujemy przyszłość opartą o oczekiwania, pewność, obawy, prawdopodobieństwo....; generalnie gdy wypowiadamy własną opinię o wydarzeniu i kiedy wiemy, że coś jest prawie pewne:

(I’m sure she will come.    

Tom will probably try the bungee jumping.  

His parents think he will pass his  exam.)    

- oferując pomoc, prosząc o pomoc, obiecując....

(He will apologise, I promise.    

I will help you with the garden.)

Budowa zdania twierdzącego: podmiot + will + orzeczenie (czasownik w formie podstawowej bez to) + reszta zdania.

 

Zadanie 2 str. 110 - książka ucznia 

Zadanie 1,2 str. 69 - zeszyt ćwiczeń

Ćwiczenia:

https://quizlet.com/385436215/level-a2-lesson-82-out-of-class-flash-cards/


Klasa 4

W dniu dzisiejszym, zgodnie z zapowiedzią, należy przystąpić do testu z Unitu 6. Na rozwiązanie testu macie 120 minut - czas liczony jest od momentu rozpoczęcia testu. Do testu można podejść tylko raz o dowolnej porze w dniach 22.05.2020 - 23.05.2020. W razie pytań proszę o kontakt na Messengerze.

Link do testu:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd_9l2fsKXWj9nb5TM_kPm93TLdgqmX2verSOKIuvYWADzy4Q/viewform?usp=sf_link


Klasa 5

Planowanie spotkań

Zadanie 3 str. 114 - książka ucznia - przepisz do zeszytu i przetłumacz

Zadanie 1,2,3,4 str. 71 - zeszyt ćwiczeń

Ćwiczenia:

https://quizlet.com/305310421/level-a1-unit-8-having-fun-flash-cards/


Klasa 7 

Powtórzenie

Zadanie 1,2,4,5,7 str. 90 - książka ucznia

W piątek dnia 29.05.2020 napiszecie test sprawdzający waszą wiedzę z Unitu 7.


Klasa 8

Past Simple - pytania

W tym czasie także pojawia się pomocniczy operator, za pomocą którego tworzymy pytania i przeczenia - tym razem jest to słówko did. Dobra wiadomość: Operator jest identyczny we wszystkich osobach :) Pytanie tworzymy wstawiając did przed podmiot zdania a czasownik... wraca do pierwszej formy!

https://www.ang.pl/gramatyka/czas/past-simple/pytania-przeczenia

ćwiczenia:

https://quizlet.com/305309723/level-a1-unit-7-going-places-flash-cards/

Zadanie 3 str. 99 - książka ucznia

Zadanie 6 str. 99 - książka ucznia - przepisz i przetłumacz

Zadanie 1,2 str. 62 - zeszyt ćwiczeń 


Klasa 7 

Powtórzenie

Zadanie 1,2,4,5,6 str. 84 - zeszyt ćwiczeń

W piątek dnia 29.05.2020 napiszecie test sprawdzający waszą wiedzę z Unitu 7.


Dziękujemy

703528
Dzisiaj
Wczoraj
W tym tygodniu
W tym miesiącu
505
914
1419
8294